Zamestnanci

Kvalifikovaní pracovníci na jednotlivých oddeleniach spoločnosti Europalt svojim profesionálnym prístupom zabezpečujú rýchle a kvalitné vybavenie požiadaviek zákazníkov k ich spokojnosti, čo je hlavným cieľom našej spoločnosti.

V súčasnosti je v spoločnosti Europalt zamestnaných:

  • 68 robotníkov
  • 6 skladníkov
  • 5 údržbárov, zoraďovačov strojov
  • 17 administratívnych pracovníkov (vedenie, technici, pracovníci logistiky, evidentky, účtovníčky, majstri stredísk)

Spracovávanie projektovej dokumentácie výrobkov zabezpečujú pracovníci na oddelení technológie prípravy výroby a na stredisku Laser.

Kvalita všetkých výrobkov je overovaná výstuponou kontrolov pracovníkmi oddelenia kvality a musí spĺňať požiadavky stanovené v systéme manažérstva kvality podľa ISO 9001:2000.