Obchod a marketing

Náš prvoradý záujem je o ľahkú strojársku výrobu dielcov vysokej presnosti a vysokej sériovosti. Na tejto báze je vítaná spolupráca s obchodnými partnermi nielen s domácimi ale aj so zahraničnými. Máme záujem o kompletné dodávky pre zákazníkov,vrátane montážnych činností. Našou snahou je vybudovať obchodnú spoluprácu a kooperáciu ,ktorá bude vzájome výhodná pre oboch partnerov.

Naše doterajšie obchodné aktivity vychádzajú najmä zo skúseností pri výrobe zariadení pre záhradnú a zdravotnú techniku ,ktoré sme dodávali a dodávame do Holandska, Francúzska a Veľkej Británie.

Dopytové podklady a výkresovú dokumentáciu spracovávame na technickom oddelení, kde máme k dispozícii technický program AUTO CAD 2006 a INVENTOR 2000 , prípadne vypracovávame cenové ponuky aj podľa zaslaných vzoriek a poskytnutých základných informácií.

Dopyty spracovávame a so zákazníkmi komunikujeme aj v jazyku anglickom, nemeckom a maďarskom, pričom cenové ponuky spracujeme do 5 pracovných dní od bdržania dopytu od potenciálneho zákazníka.