Laserové rezanie

Princip rezaniaLASERPri rezaní materiálov pomocou laserového lúča sa využíva vysoká koncentrácia energie laserového lúča (bežne nad 107 W/cm2). Po dopade sfokusovaného laserového lúča na rezaný materiál dochádza okamžite k jeho absorpcii materiálom (koeficient absorpcie resp. reflektivita je závislá od vlnovej dĺžky laserového žiarenia a druhu materiálu), roztaveniu materiálu Joulovým teplom, jeho sublimácii a vytvoreniu paroplynového kanála. Zvyšky roztaveného kovu sú z reznej medzery odstránené pracovným plynom, ktorý prúdi cez rezaciu dýzu koaxiálne s osou laserového lúča. Kombinácia výkonu lúča, rýchlosti rezania a druhu pracovného plynu určuje, ktorý efekt prevládne v procese rezania, či sublimácia, alebo natavenie, resp. prepálenie materiálu. Podmienkou kvalitného tvarového rezania je kruhová polarizácia laserového lúča. Max. hrúbka materiálu, ktorý je možné laserom rezať je závislá na vlnovej dĺžke a výkone laserového lúča a taktiež na druhu materiálu.

Firma EUROPALT disponuje 2 laserovými strojmi 
TRUMATIC L3030
 a TruLaser 5030 classic 

Tieto stroje nám umožňujú rezať do hrúbok:

Max. hrúbka oceľového plechu 25 mm
Max. hrúbka nerezového plechu 20 mm
Max. hrúbka hliníkového plechu 12 mm

Výhody

 • vysoká rezná rýchlosť
 • Veľmi úzka rezná medzera
 • vysoká presnosť rezania
 • veľmi úzka tepelne ovplyvnená oblasť
 • hladké rezné hrany, nie je potrebné ich ďalšie opracovanie 
 • nehrozí porezanie pri manipulácii

Nevýhody

 • vyššia nadobúdacia cena zariadenia
 • prevádzkové náklady
 • nároky na kvalifikovaný personál.

Príklady použitia

 • na velmi presné a kvalitné rezanie kovových materialov
 • všade kde je potrebné dodržať prísne rozmerové tolerancie
 • vysoká kvalita rezných hran