Kvalita

Od roku 2002 pracujeme podľa systém manažérstva kvality ISO 9001. V roku 2005 sme zaviedli a s platnosťou do roku 2011 používame systém manažérstva kvality v odbore Výroba, montáž a dodávanie obrábaných, lisovaných, zváraných a vypaľovaných dielov pre strojárenský priemysel podľa normy ISO 9001 : 2000 / EN ISO 9001 : 2000.